Sclerosehold

Holdet henvender sig til personer med sclerose. Der trænes på små hold, hvor der tages hensyn til den enkelte, ligesom der vil være mulighed for at dele egne erfaringer med ligesindede. Der trænes efter de kliniske retningslinjer.

Træningen vil være en kombination af konditions og styrketræning, koordinationsøvelser og balancetræning, der sigter mod at bedre/vedligeholde funktioner i hverdagen.

Der er mulighed for vederlagsfri træning.